Składki PTT na rok 2024


Zarząd Główny PTT 
ul. Ofiar Dąbia 4

31-566 Kraków

 

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków

07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

 

Nr KONT POSZCZEGÓLNYCH OKRĘGÓW

1. O. Dolnośląski – nr konta: 55 1050 1575 1000 0090 3197 4596
2. O. Kujawsko-Pomorski - nr konta: 23 1240 3493 1111 0000 4297 7689
3. O. Lubelski - nr konta: 50 1240 2526 1111 0010 0226 2979
4. O. Lubuski - nr konta: 12 1020 5402 0000 0102 0511 5284 
5. O. Łódzki – nr konta: 36 1240 3145 1111 0010 9027 0395
6. O. Małopolski - nr konta: 04 1240 4588 1111 0010 6736 6717
7. O. Mazowiecki - nr konta: 47 1020 1055 0000 9802 0132 4136
8. O. Opolski - nr konta: 81 8898 0003 2001 0000 2424 0001
9. O. Podkarpacki - nr konta: 47 9161 0001 0006 4709 2000 0010
10. O. Podlaski - nr konta: 26 1500 1344 1213 4003 1229 0000
11. O. Pomorski – nr konta: 66 1600 1114 1838 8398 4000 0001
12. O. Śląski - nr konta: 94 1050 1298 1000 0090 3112 0687
13. O. Świętokrzyski – nr konta: 61 1020 2674 0000 2102 0038 0469
14. O. Warmińsko-Mazurski - nr konta: 05 1540 1072 2107 0001 5235 0001
15. O. Wielkopolski - nr konta: 08 1020 4027 0000 1102 0031 0540
16. O. Zachodniopomorski - nr konta: 57 1240 3927 1111 0010 3864 0716

 


Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  


Korespondecję prosimy kierować: 
e-mail: ptt@taniec.pl


Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2024 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT