Egzaminy sędziowskie
2015-10-21

Komisja ds Sędziów i Skrutinerów ogłasza nabór na egzaminy sędziowskie i skrutinerskie, które odbedą się w Krakowie w dn. 17 i 18 grudnia 2015 r. Formularze proszę przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 27 listopada 2015 r.  na adresy:  jbski@wp.pl -egzaminy sędziowskie,  plyczko@poczta.onet.pl- egzaminy skrutinerskie.
W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń egzaminy odbędą się w innym terminie.

 formularz_zgloszenia_na_egzamin_sedziowski formularz_zgloszenia_na_egzamin_skrutinerski


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  


Korespondecję prosimy kierować: 
e-mail: ptt@taniec.pl


Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2024 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT