Dopuszczenie par seniorskich spoza PTT do turniejów
2018-01-15

Dopuszczenie par seniorskich spoza PTT do turniejów

ZG PTT podjął uchwałę nr 1/2018 dot. możliwości startu w turniejach PTT par seniorskich zrzeszonych w innych organizacjach tanecznych.

Zainteresowane pary, po opłaceniu stosownych składek na konto ZG PTT, wszelkie formalności związane z wpisem do Bazy PTT i rejestracją pary na turnieje powinny realizować z Głównym Administratorem Bazy p. Zenonem Gardyańczykiem tel. 501287417 e-mail: gardyz@interia.pl


powrót

Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  


Korespondecję prosimy kierować: 
e-mail: ptt@taniec.pl


Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2024 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT