Sędzia
Każdy sędzia ma możliwość uzyskania dostępu do Centralnej Bazy Danych. W Bazie umieszczone są m.in dane kontaktowe.

Aby mieć możliwość częściowej edycji oraz zmiany AVATARA a także dostęp do historii sędziowań należy skontaktować się z Administratorem Bazy Danych w danym Okręgu w celu uzyskania LOGINu oraz HASŁA. 

 Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  


Korespondecję prosimy kierować: 
e-mail: ptt@taniec.pl


Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2024 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT