Zgłoszenia na turniej tylko do środy. Nowe Przepisy STT PTT już obowiązują
2015-09-06

Przypominamy, że od dnia 1.09.2015 obowiązują nowe Przepisy STT PTT, tak więc turnieje organizowane w najbliższy weekend, 12-13.09 odbędą się już zgodnie z nimi. Szczególną uwagę prosimy zwrócić na punkt 8.6.5 dotyczący całkowicie nowego trybu zgłaszania par na turnieje. Poniżej przytoczony przepis.

8.6.5.  Rejestrowanie par odbywa się do godz. 24.00 w środę, w tygodniu, w którym planowany jest turniej. Do godz. 22.00 w czwartek organizator ma obowiązek publikacji ostatecznego programu turnieju. Po tym terminie organizator ma prawo przyjąć parę wyłącznie w przypadku możliwości dopełnienia wcześniej zaplanowanej i podanej w ostatecznym programie turnieju rundy, po opłaceniu przez parę podwójnej opłaty startowej. Nieobecność pary zgłoszonej skutkuje automatycznym zapisem minus Premium.

Para w danym dniu może zatańczyć jeden turniej PREMIUM.

W przypadku nieobecności tancerza z powodu choroby, dopuszcza się przywrócenie PREMIUM wyłącznie na podstawie scanu zwolnienia lekarskiego przesłanego Administratorowi Okręgu, w którym był rozegrany turniej, w terminie do 3 dni od daty jego przeprowadzenia. 


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT