Jak zostać skrutinerem PTT


Komisja ds. Sędziów i Skrutinerów PTT ogłasza nabór na egzaminy sędziowskie i skrutinerskie. Egzaminy odbędą się 2 września 2016r. (miejsce egzaminów zostanie podane wkrótce). 

Zgłoszenia na załączonych formularzach wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać do dnia 30 lipca 2016r. na adres: egzamin sędziowski: jbski@wp.pl, egzamin skrutinerski: plyczko@poczta.onet.pl."

 

 formularz_zgloszenia_na_egzamin_skrutinerski

 formularz_zgloszenia_na_egzamin_sędziowski

 

 

KOLEJNE INFORMACJE ODNOŚNIE EGZAMINÓW SĘDZIOWSKICH I SKRUTINERSKICH będą umieszczane na bieżąco. 

 

 

Szkolenie dla skrutinerów

Szkolenie dla kandydatów na skrutinera

 

Miejsce: Kielce, Best Western Grand Hotel ul. Henryka Sienkiewicza 78

- Sala Kasztanowa Część I - 10.00-13.15

Uczestnicy - wszyscy skrutinerzy PTT

✓ Nowa wersja nakładki do programu PTT

✓ układanie programu turnieju

✓ Sytuacje krytyczne podczas turnieju

✓ ćwiczenia praktyczne na nakładce w grupach

Przerwa obiadowa 13.15-14.30

Część II- godz 14.30-18.00

Uczestnicy - obowiązkowo wszyscy skrutinerzy z kategorią II oraz dla osób chcących poćwiczyć i doskonalić swoje umiejętności skrutinerskie

✓ Nakładka od A do Z

✓ ABC - praca z nakładką​ ​​ Uczestnicy - wszyscy kandydaci na skrutinera. Jest to zarazem obowiązkowe szkolenie przed egzaminem przyszłych skrutinerów

✓ Scating system w teorii i praktyce

✓ ćwiczenia praktyczne

✓ praca z programem PTT

 

NA SZKOLENIE PROSIMY ZABRAĆ :

✓ LAPTOPA

✓ ROUTER

✓ PRZEDŁUŻACZ

✓ NIEZBĘDNE KABELKI

 


Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  


Korespondecję prosimy kierować: 
e-mail: ptt@taniec.pl


Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2024 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT