Grand Prix Polski 20172016-07-25

Zapraszamy do zapoznania się z przyjętym przez ZG PTT Regulaminem GPP PTT obowiązującym od 1.01.2017 r. oraz informujemy o naborze ofert na organizację turniejów GPP PTT w roku 2017 (termin zgłoszeń 30.09.2016). 

Jako „nowości” w cyklu Grand Prix Polski wprowadzono m. in. kategorię Dzieci Starszych (10-11 lat) w kombinacji.

 

Czas rozgrywania cyklu: styczeń – wrzesień; w roku kalendarzowym może być zorganizowanych maksymalnie 6 turniejów (w jednej kategorii) w stylach tanecznych (nie dotyczy Dzieci Starszych) oraz 2 turnieje GPP PTT w kombinacji dwóch stylów.

W załączeniu Regulamin  regulamin_gpp_od_01.01.2017 oraz formularz oferty  gpp_oferta_organizacji_2017


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT