KONKURS - imprezy w 2020 r.


2019-03-19

Oferta organizacji turniejów tańca 

Polskiego Towarzystwa Tanecznego w roku 2020

dotyczy: 

1. Mistrzostw Polski PTT w tańcach latynoamerykańskich, 

2. Mistrzostw Polski PTT w tańcach standardowych, 

3. Mistrzostw Polski PTT w 10 tańcach, Dzieci Starszych, Pro-Am, 

4. Puchar Wieczystego (miejsce Kraków), 

5. Mistrzostw Klas A,B i C, 

6. Pucharu Klas A,B i C

7. Puchar Klas F, E i D

8. Mistrzostwa Polski Formacji Tanecznych PTT, Mistrzostwa Polski PTT w SHOW,

9. Akademickich Mistrzostw Polski PTT,  

10. Polish Open Championschips PTT, 

11.Polish Cup PTT 

Termin złożenia ofert upływa 30 kwietnia 2019: 

1) drogą elektroniczną na adres Biura PTT : ptt@taniec.pl

2) pocztą na adres (list polecony; decyduje data stempla pocztowego): 
    Polskie Towarzystwo Taneczne 

    31-566 Kraków ul. Ofiar Dąbia 4 

 oferta_na_organ_turn_ptt_2020powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT