Grand Prix Polski PTT 2016


2015-09-16

Trają prace nad wdrożeniem nowego Regulaminu Grand Prix Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Cały cykl obejmie sześć turniejów, które odbędą się w terminie od stycznia do czerwca 2016 roku. Podczas każdego turnieju rozegrane zostaną kategorie wiekowe: Junior I, Junior II, Młodzież oraz Dorośli. Zostanie obniżona wysokość opłaty za przekazanie praw do organizacji turnieju GPP PTT, która będzie wynosiła równowartość opłaty za turniej PREMIUM. W związku z przygotowywanymi zmianami Regulaminu GPP PTT na 2016 rok przesłane przez oragnizatorów oferty nie były rozpatrywane przez ZG PTT. W związku z tym zostanie ogłoszony nowy nabór ofert na organizację tych turniejów. Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenia dotychczasowych organizatorów, opinie oraz aktualną sytuacją w polskim tańcu, Komisja ds. Grand Prix Polski PTT w najbliższym czasie przedstawi nową formułę rozgrywania tychże turniejów. Prace nad nowym regulaminem mają służyć wzmocnieniu pozycji GPP PTT, wsparciu każdego z poszczególnych turniejów, zapewnieniu wysokiego poziomu organizacyjnego, ale przede wszystkim podniesieniu atrakcyjności turniejów GPP PTT między innymi poprzez zachęcenie szerokiej rzeszy tancerzy PTT do wzięcia udziału w nowym cyklu w 2016 roku. Szczegółowe informacje podamy w najbliższym czasie.


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT