Z głębokim smutkiem i żalem...


2019-11-30

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci p. Marion Brown - wspaniałej postaci ruchu tanecznego na świecie, wielkiego Przyjaciela Polski i Polaków. 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składa Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego.


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT