Nadzwyczajny Walny Zjazd PTT
2019-08-19

ZG PTT zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd PTT, w dniu 8 września 2019 r. w Hotelu Diament Arsenal Palace przy ul. Paderewskiego 35 w Chorzowie.

I termin - godzina 15:00, II termin - godzina 15:30

Jednocześnie ZG PTT zatwierdza następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu:

1. Rozpoczęcie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT
3. Wybór Komisji Mandatowej Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT
7. Stwierdzenie prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT
8. Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT
9. Zatwierdzenie zmian w Statucie PTT
10. Wybory uzupełniające do Głównego Sądu Koleżeńskiego 
11. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.


powrót

Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT