2015-12-30
Z dniem 1 stycznia 2016 roku ZG PTT postanawia przyjąć nowy Regulamin Współzawodnictwa w Grupach Seniorów, zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały. zal_nr_1_do_uchwaly_zg_nr_203
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl
  •   ZA: Patrycja Kuszpit-Bachar, Paweł de Pourbaix, Dariusz Wiewiórka, Grzegorz Rybicki, Dorota Engler-Dudek, Anna Niedzielska, Janusz Biały, Krzysztof Kulig, Grzegorz Kijkowski, Marek Trzemżalski, Grzegorz Podsiadły, Waldemar Ziomek, Mirosława Kwatek-Hoffmann

  •   PRZECIW: Bartłomiej Szarżanowicz

  •   WSTRZYMALI SIĘ: 


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT